Молим в случай на промяна или отмяна при вече запазен час да се свържете/отмените не по-късно от 24 часа преди уговорения час.